Auto Start d.o.o.

Ime firme: AUTOSTART d.o.o.
Adresa: Vrapčići b.b., 88000 Mostar,Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 36 557 150
Fax: +387 36 557 150
Mob.telefoni: +387 66 000 666
+387 63 993 884
+387 61 148 938
E-mail: autostart.mostar@gmail.com
Dodatne informacije: PDV broj:227307460008
ID broj: 4227307460008
Računi: 1941050477900179 ProCredit
Rezervni dijelovi: Telefon: +387 36 557 150
E-mail: autostart.mostar@gmail.com
Voditelj servisa: Telefon: +387 63 993 764
E-mail: duro.seid@gmail.com
Vučna služba: Od 0 do 24h
Telefon: +387 63 993 884